TILBAKE

1-årig yogalærerutdanning, 200 timer

i Oslo

Awaken to the Witness

NYTT KURS: Oppstart februar 2024

m/ Vivian Choi Johansen & Viggo Johansen

Hvis du ønsker å lese tilbakemeldinger fra fjorårets kull, se HER

IMG_9204.JPG

Hvis du ønsker å bli yogalærer, og samtidig delta på en indre transformasjonsreise for å finne og utrykke det potensialet som bor i deg, vil denne utdanningen være noe for deg. Vår yogalærerutdanning er 7 måneder lang og består av 5 samlinger (til sammen 200 timer). Den 4. samlingen vil være en ukes fordypningsretreat. Mellom samlingene vil det være skreddersydde oppgaver, slik at de endringsprosessene som settes i gang på samlingene holdes ved like gjennom hele året.

IMG_9193.JPG
IMG_9190.JPG
IMG_9187.JPG

For å bli en god yogalærer er det ikke nok med kunnskap, det krever personlig erfaring – og denne direkte, personlige erfaringen anser vi som det viktigste vi kan bidra med i utdanningen av nye yogalærere.

V&V Yoga

Vår tilnærming til dette året er å gi deltakerne en helhetlig forståelse og erfaring av yoga. Tradisjonelt består yoga av 8 bestanddeler:

De fire første regnes for ‘ytre’ yoga, og de fire siste ‘indre’ yoga. Vår utdanning legger like stor vekt på det ytre og det indre aspektet ved yoga, og litt forenklet kan vi si at det vil legges like stor vekt på livsførsel, fysisk yoga (asanas), pust og meditasjon under hele året.

Det er først når vi jobber med disse fire som en helhet at den virkelige kraften i yoga trer frem. Vi vil jobbe med dem som en integrert helhet gjennom hele året, og dette vil danne grunnlaget både for den enkeltes personlige transformasjonsprosess, og lærergjerning.

Dypest sett handler yoga om å komme i en indre form for balanse som er i fullstendig harmoni med livet for øvrig, slik at det skarpe skillet mellom indre og ytre faller bort. På veien dit vil naturlige bivirkninger av yoga være; indre ro, dyp glede, takknemlighet, åpenhet og varme for omgivelsene – rett og slett det vi forbinder med et godt liv. Dette kan kanskje høres voldsomt ut, men er erfaringen til millioner av mennesker, både i dag og i tidligere tider. Uansett handler ikke yoga om å tro på noe som er utenfor din egen erfaring, men snarere om å erfare selv – gjennom yoga-praksis. Så alt er i våre egne hender.

Kurset vil bestå av

I løpet av de 5 modulene vil vi bygge en sammenhengende praksis, hvor alle elementene er inkludert, og likevel innenfor en tidshorisont som er mulig å gjennomføre i et moderne liv.

Du kan se timeplanen for hele utdanningen her (kommer snart).

For hvem?

Dette er en yogautdanning som passer for alle. Den krever ingen særskilte forkunnskaper, verken innenfor yoga eller meditasjon. Den forutsetter heller ikke at du er i god fysisk form eller at du er myk og fleksibel i kroppen.

Det vi derimot krever er interesse, et åpent sinn, villighet til å lære og til å delta, og forpliktelse til å jobbe konsistent gjennom hele forløpet. For å få godkjent utdannelse krever vi daglig praksis gjennom hele perioden, som den enkelte må dokumentere i en treningsdagbok.

Fra vårt perspektiv er det et stort ansvar å bli yogalærer. Derfor ønsker vi å samle en dedikert gruppe mennesker, som tar dette ansvaret på alvor

Det er mange i dag som forbinder yoga med kompliserte og akrobatiske kroppslige positurer, og derfor trekker konklusjonen: ‘Det er ikke noe for meg.’ Sannheten er at yoga har lite eller ingenting med kompliserte positurer å gjøre; en yoga-asana kan tilpasses alle, og du vil få veldig mye igjen for det selv om du ikke klarer å få hendene ned i gulvet. Så ikke la en eventuell stiv og lite fleksibel kropp hindre deg.

Praktisk informasjon

Datoer for de fem samlingene:

Samling 1

Torsdag 22. februar - søndag 25. februar 2024 (Uranienborg menighetshus, Oslo)

Samling 2

Torsdag 21. mars - søndag 24. mars 2024 (Uranienborg menighetshus, Oslo)

Samling 3

Torsdag 25. april - søndag 28. april 2024 (Uranienborg menighetshus, Oslo)

Samling 4

Mandag 8. juli - søndag 14. juli 2024 (retreat, sted ikke avklart)

Samling 5

Fredag 16. augus - søndag 18. august 2024 (Uranienborg menighetshus, Oslo)

Pris: kr. 50.000,-

Under de fire samlingene i Oslo er deltakerne selv ansvarlige for eventuell overnatting og mat. På samling 4 som er en fordypningsretreat er mat og overnatting inkludert.

Om oss

Viggo Johansen har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark.

Han har 30 års erfaring med mindfulness og meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998).

Viggo har skrevet to bøker; ”Indre stillhet” (2013) og ”Stille vitne” (2015), begge utgitt på Arneberg forlag, og han har en podcast om mindfulness som heter "Viggo & Filip."

portrett kuttet_viv.png

Vivian Choi Johansen comes from London, U.K. and moved to Oslo in October 2015. She has been practicing yoga since she was 18 and received her initial 200 hours (RYT) training as a yoga teacher in Goa, India, followed by 300 hours (RYT) with Bryce Yoga, and another 200 hours (RYT) with AYP (Advanced Yoga Practices). In 2019 she became a certified teacher in Inside Flow, and in 2022 acknowledged as an Inside Flow Junior Teacher.  She has further education in Adjustments, Energetic Alignment, Sound Healing (through shamanic practices) and has a huge passion for ceremony, ritual and community. You can find out more at http://joybynature.yoga


PÅMELDING TIL UTDANNINGENLURER DU PÅ NOE?