TILBAKE

Yogalærerutdanning, 200 timer

i Oslo (og Nøsen)

Awaken to the Witness

NYTT KURS: Oppstart september 2024

m/ Vivian Choi Johansen & Viggo Johansen

Hvis du ønsker å lese tilbakemeldinger fra fjorårets kull, se HER

IMG_9204.JPG

Hvis du ønsker å bli yogalærer, og samtidig delta på en indre transformasjonsreise for å finne og utrykke det potensialet som bor i deg, vil denne utdanningen være noe for deg. Vår yogalærerutdanning er 7 måneder lang og består av 5 samlinger (til sammen 200 timer). Den 4. samlingen vil være en ukes fordypningsretreat. Mellom samlingene vil det være skreddersydde oppgaver, slik at de endringsprosessene som settes i gang på samlingene holdes ved like gjennom hele året. NB! Det er fullt mulig å delta på kurset som en personlig fordypningsprosess.

IMG_9193.JPG
IMG_9190.JPG
IMG_9187.JPG

For å bli en god yogalærer er det ikke nok med kunnskap, det krever personlig erfaring – og denne direkte, personlige erfaringen anser vi som det viktigste vi kan bidra med i utdanningen av nye yogalærere.

V&V Yoga

Vår tilnærming til dette året er å gi deltakerne en helhetlig forståelse og erfaring av yoga. Tradisjonelt består yoga av 8 bestanddeler:

De fire første regnes for ‘ytre’ yoga, og de fire siste ‘indre’ yoga. Vår utdanning legger like stor vekt på det ytre og det indre aspektet ved yoga, og litt forenklet kan vi si at det vil legges like stor vekt på livsførsel, fysisk yoga (asanas), pust og meditasjon under hele året.

Det er først når vi jobber med disse fire som en helhet at den virkelige kraften i yoga trer frem. Vi vil jobbe med dem som en integrert helhet gjennom hele året, og dette vil danne grunnlaget både for den enkeltes personlige transformasjonsprosess, og lærergjerning.

Kurset vil bestå av

I løpet av de 5 modulene vil vi bygge en sammenhengende praksis, hvor alle elementene er inkludert, og likevel innenfor en tidshorisont som er mulig å gjennomføre i et moderne liv.

For hvem?

Denne utdanningen krever ingen særskilte forkunnskaper, verken innenfor yoga eller meditasjon. Den forutsetter heller ikke at du er i god fysisk form eller at du er myk og fleksibel i kroppen.

Det vi derimot krever er interesse, et åpent sinn, villighet til å lære og til å delta, og forpliktelse til å jobbe konsistent gjennom hele forløpet. For å få godkjent utdannelse krever vi daglig praksis gjennom hele perioden.

Det er mange i dag som forbinder yoga med kompliserte og akrobatiske kroppslige positurer, og derfor trekker konklusjonen: ‘Det er ikke noe for meg.’ Sannheten er at yoga har lite eller ingenting med kompliserte positurer å gjøre; en yoga-asana kan tilpasses alle, og du vil få veldig mye igjen for det selv om du ikke klarer å få hendene ned i gulvet. Så ikke la en eventuell stiv og lite fleksibel kropp hindre deg.

Praktisk informasjon

Datoer for de fem samlingene:

Samling 1

Onsdag 4. september - lørdag 7. september 2024 (Uranienborg menighetshus, Oslo)

Samling 2

Onsdag 30. oktober - lørdag 2. november 2024 (Uranienborg menighetshus, Oslo)

Samling 3

Onsdag 8. januar - lørdag 11. januar 2025 (Uranienborg menighetshus, Oslo)

Samling 4

Søndag 2. mars - fredag 7. mars 2025 (retreat, Nøsen Yoga & Fjellhotell)

Samling 5

Torsdag 3. april - lørdag 5. april 2025 (Uranienborg menighetshus, Oslo)

Pris: kr. 50.000,-

Under de fire samlingene i Oslo er deltakerne selv ansvarlige for eventuell overnatting og mat. På samling 4 som er en fordypningsretreat er mat og overnatting inkludert. Vi fakturerer i to omganger, men en individuelt tilpasset betalingsplan er også mulig.

Om oss

Viggo Johansen har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark.

Han har 30 års erfaring med mindfulness og meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998).

Viggo har skrevet to bøker; ”Indre stillhet” (2013) og ”Stille vitne” (2015), begge utgitt på Arneberg forlag, og han har en podcast om mindfulness som heter "Viggo & Filip."

portrett kuttet_viv.png

Vivian Choi Johansen comes from London, U.K. and moved to Oslo in October 2015. She has been practicing yoga since she was 18 and received her initial 200 hours (RYT) training as a yoga teacher in Goa, India, followed by 300 hours (RYT) with Bryce Yoga, and another 200 hours (RYT) with AYP (Advanced Yoga Practices). In 2019 she became a certified teacher in Inside Flow, and in 2022 acknowledged as an Inside Flow Junior Teacher.  She has further education in Adjustments, Energetic Alignment, Sound Healing (through shamanic practices) and has a huge passion for ceremony, ritual and community. You can find out more at http://joybynature.yoga

PÅMELDING TIL UTDANNINGENLURER DU PÅ NOE?