TILBAKE

Tilstedeværelse og selvledelse

...i en verden som krever mer og mer av hjernen og individet

Moderne organisasjons- og ledelses-filosofi/psykologi har i stor grad oversett å skape en systematisk utdanningsprosess når det gjelder selvledelse. Ledere (og ansatte) er stort sett overlatt til seg selv for å finne ut av hvordan de skal håndtere og transformere de sterke kreftene som kommer til uttrykk som følelser og emosjoner, tanker og overbevisninger, og kroppslige fornemmelser.

Kostnaden ved dette kan sees direkte hos ledere/ansatte som gis stort ansvar og mange arbeidsoppgaver, med få verktøy for å håndtere det presset som de nødvendigvis vil møte. Dette fører ofte til fragmentert og ufokusert arbeid, og ineffektiv bruk av tid og krefter. De klarer ikke å tilpasse seg omgivelser i konstant endring. På samme måte som de trenger verktøy for å håndtere de ytre omgivelsene, trenger de verktøy for å håndtere de indre omgivelsene. Effektivitet begynner på innsiden. Som organisasjons-filosof Peter Drucker sier; ”du kan ikke lede andre, med mindre du kan lede deg selv først.”

cognition.jpg

Hjernen - vår fremste ressurs

I dagens arbeidsklima er det verken kondisjon eller muskler som er våre fremste ressurser (selv om de fortsatt er viktige). Vi står heller ikke på samlebånd og utfører automatiske operasjoner i særlig grad. Det vi trenger i dag er først og fremst evnen til å binde sammen forskjellige informasjonsprosesser, å kunne holde vedvarende oppmerksomhet på et tema selv om det skjer mye annet rundt oss, å tåle kontinuerlig endring, o.l.

Vi snakker da om kognitiv fleksibilitet, god dømmekraft, kreativitet og innovasjon, konsentrasjon, empati, motstandskraft og impulskontroll.

Alt dette skjer i hjernen.

God hjernehelse ved mental trening

På mange måter er hjernen som enhver annen muskel i kroppen, den opererer etter prinsippet ”use it, or loose it”. Alt vi gjør mye av, blir automatisk høyere prioritert. Konsekvensene av dette kan være dramatiske, for hvis vi stresser mye blir hjernen bedre til å stresse, hvis vi bekymrer oss mye, blir vi bedre på bekymring, osv.

Når hjernen får lov til å gå på autopilot, er ikke det nødvendigvis noen god løsning – ikke for effektivitet, ikke for dømmekraft, og ikke for helsen.

Som alle andre ting i naturen fungerer hjernen etter et sett med lover. Hvis du forstår disse lovene, kan du begynne å jobbe på lag med hjernen; du kan gi din egen hjerne de beste vilkårene for en god fungering. Enkelt sagt kan vi si: hvis du hjelper hjernen, hjelper den deg.

Hva er mindfulness?

Mindfulness er ikke noe mer mystisk enn å utvikle evnen til å legge merke til vår umiddelbare erfaring. Vi er ofte opptatt med tanker om fortid og fremtid, og i verste fall med grubling og bekymring. Mye av tankevirksomheten vår er selvfølgelig til god hjelp, men det er like vanlig at den leder oss inn i stress, frykt og sammenligning. Mindfulness-trening innebærer å se direkte inn i vår egen levende erfaring av øyeblikket, og ved å gjøre det finner vi større klarhet, tillit og integritet. Gjennom å utvikle evnen til tilstedeværelse, lærer vi både å gjenkjenne, og å gi slipp på destruktive tanke- og atferdsmønstre, slik at vi kan ta bedre valg på konsistent basis. Derfor sies det ofte at mindfulness er selvledelse i praksis.

Nyere hjerneforskning viser at mindfulness-trening øker blodgjennomstrømningen i frontallappene, og øker celletettheten i frontallappene. Mer folkelig kan vi si at informasjons-nettverket i frontallappene blir bedre. I tillegg, hvis meditasjonen gjøres over tid, skaper det såkalte top-down prosesser i hjernen, hvor de høyere ordens funksjonene begynner å overstyre de mer primitive funksjonene – som gjør oss bedre rustet til å motstå stress, til å opprettholde god dømmekraft i pressede situasjoner, bevare impulskontroll, o.l.

multitasking brain.gif
Business_meditation.jpg

Kurs for bedrifter/organisasjoner

Viggo Johansen har utviklet et moderne program skreddersydd for utvikling av bedrifter/organisasjoner gjennom frigjøring av den enkeltes kapasitet – ved oppmerksomhetstrening/mindfulness.

Basert på forskning

Viggo Johansen er blant Norges mest erfarne med mindfulness-baserte utviklingsprogram i organisasjoner.

Han gjennomførte et forskningsprosjekt i samarbeid med BI ved Telenor Global Services (TGS) i 2012. Prosjektet er omtalt i Ukeavisen Ledelse. Det er publisert en vitenskapelig artikkel om dette prosjektet; The effect of mindfulness training on employees in a dynamic organizational setting, skrevet av Ingunn Myrtveit, professor ved BI.

Programmet over 8 moduler er en videreutvikling av erfaringer – og forskningen – knyttet til dette prosjektet.

Viggo Johansen har gjennomført mindfulness-baserte intervensjoner blant annet hos Sopra Steria, Skuld Forsikring, Munchmuseet, PwC, Sparebank1, Abbvie, Statoil, Norad, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, NRK, TV2, m.fl.

Kurset

Produktiv menneskelig atferd er langt mer enn å få ting unna. De underliggende årsakene og betingelsene for virkelig produktivitet er mer enn informasjonsteknologi. Hemmeligheten bak virkelig produktivitet ligger i oss og mellom oss. Det handler om et rolig, åpent og fokusert sinn, høy selverkjennelse – og ikke minst emosjonell intelligens i relasjoner.

Kurset baserer seg på 3 elementer:

Disse tre til sammen gjør at mennesket kan stå i en moderne kontekst, som særlig består i kunne prosessere store mengder informasjon daglig, uten å bli revet med i stress, bekymring, grubling, kognitiv multitasking, og alle de andre tingene vi sliter med i dag.

Et fullt program består av 8 moduler, alle gjennomføres hos bedriften.

I denne perioden er det svært ønskelig at deltakerne oppfordres til å gjøre 10 minutter oppmerksomhetstrening daglig - på jobb. Dette er svært gunstig for effekten av programmet.

De 8 modulene vil inneholde blant annet

Kursholder

Viggo Johansen
Viggo Johansen

Viggo Johansenhar hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark.

Han har 25 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa.

Viggo har skrevet to bøker; ”Indre stillhet” (2013) og ”Stille vitne” (2015), begge utgitt på Arneberg forlag.  

FORESPØR BEDRIFTSKURSLURER DU PÅ NOE?